O udruženju

     Udruženje davalaca turističkih usluga„ Vrdnička kula ”, skraćeni naziv Udruženje „Vrdnička kula“ je udruženje građana osnovano radi podizanja nivoa kvaliteta usluga u kvantitativnom i kvalitativnom smislu. Udruženje je osnovano 05.10.2012. godine a registrovano u APR-u 26.10.2012. godine.

     Osnovni smisao postojanja Udruženja, samostalno ili u saradnji sa svim ostalim fizičkim i pravnim licima, nosiocima turizma u Banji Vrdnik,  je povećanje ponude, izradom i realizacijom projekata i izgradnje objekata vanpansionske potrošnje,  ponudom i  sadržajima kojim bi se boravak turista učinio sadržajnijim u zdravstvenom, rekreativnom, sportskom  i  kulturno-zabavnom smislu.

     Udruženje sačinjavaju lica koja imaju objekte za prenoćište ( apartmani, bungalovi, sobe i kuće za odmor ) razvrstani u tri kategorije  ( po novom pravilniku o kategorizaciji ) kao i preduzetnici -  davaoci  turističkih usluga. Udruženje je otvorenog tipa i spremno je za  prijem novih članova, za saradnju sa svim činiocima i davaocima turističih ponuda, fizičkim I pravnim licima Banje Vrdnik I širim okruženjem.

     Udruženje davalaca turističkih usluga “Vrdnička kula”, svim svojim potencijalom stavlja se na raspolaganje dobrodošlim i dragim gostima, posetiocima Banje Vrdnik, od prvog kontakta, rezervacije, dolaska, prijema i smeštaja do boravišta i ispraćaja sa porukom “Dobro nam došli ponovo”! Dođite i posetite nas, čekaju vas dobri i smerni domaćini. Ovde smo zbog Vas, a Vi dođite zbog nas da se družimo, da jedni drugima osmislimo ugodno provedeno vreme.